A József Attila Terv I. ütem kiemelt projekt ünnepélyes záróeseménye. „Falak, melyek közé lélek és tudás költözik”

« Vissza a hírekhez

A Lenhossék utca 7-9. szám alatti megújult lakótömbben tartották a József Attila Terv  I. ütem kiemelt projekt ünnepélyes záróeseményét, egyben a projekt során megvalósult fejlesztések átadását. Az átadón beszédet mondott Nyitrai Imre helyettes államtitkár, dr. Bácskai János polgármester és Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója.

Az átadáson megjelent Kállay Gáborné alpolgármester asszony, Ferencváros önkormányzati képviselői, valamint az önkormányzati társaságok vezetői is. A csaknem 3 milliárd forint Európai Uniós forrásból megvalósult JAT I. ütem célterülete a Gát utca, Thaly Kálmán utca és Márton utca közötti szakasz. Ezen az akcióterületen Ferencváros Önkormányzata a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. (FESZOFE) és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) bevonásával, a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. közreműködésével komplex városmegújítást valósított meg.

A megújítás célja a társadalmi problémák kezelése, a történelmi városrészek újjáélesztése, a rehabilitációs folyamatok kiterjesztése oly módon, hogy a program megvalósításának eredményeképpen a projekt területén élő lakosság életminősége javulhasson, a társadalmi szegregáció megszűnjön. A városrehabilitáció szociális jellege azon túl, hogy a meglévő 134 félkomfortos bérlakásból a korszerűsítéssel, komfortosítással 106 új szociális bérlakás került kialakításra, mintegy 300 millió Forint értékben tartalmazott elemeket az ún.

Humánfejlesztési Program keretében. A helyben élők számára olyan új szolgáltató intézmények kezdték meg működésüket, mint a Ferencvárosi Szociális és Közösségi Központ és a Munkaerő-piaci Szolgáltató Iroda. Oláh Olívia, az átadó ünnepség háziasszonya köszöntőjében kitért a 2013 januárjában indult projekt vívmányaira, az 5 megújult lakóépületre, a Gát utcai útburkolatra, a modernizálódott József Attila Emlékhelyre, valamint az új szociális szolgáltató irodák létrejöttére. Nyitrai Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára szerint a minisztérium egy Európai Uniós forrás felhasználásának lehetőségét látja ebben a projektben. A megújult lakóépületek mellett fontosak az új intézmények, szociális funkciókat is támogató létesítmények. Ha valamiben más ez a városrehabilitáció, mint a többi, az a fejlesztések közösségi funkciója. Ha körbenéz, nem csak falakat lát, ezek közé a falak közé lélek és tudás költözik majd. Olyan célokat valósíthat majd meg az új szociális központ, melyek egybevágnak az EMMI céljaival is, ehhez gratulált az önkormányzatnak és mindenkinek, aki a pályázat megvalósításban részt vett.

Dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere szerint ez sokkal több, mint épületrehabilitáció, ezt mutatja a nemrég odaítélt FIABCI Nívódíj is, mely indoklásában a töretlen fejlődést, fejlesztést jelölte meg a JAT I. ütem erősségeként, egyfajta zászlóshajónak nevezve azt a városrehabilitációk között.

A felújítás középpontjában az ember áll, azok, akik a fejlesztéseket használni fogják. Nekik épültek át a lakóházak, nekik nyílt meg a felújított József Attila Emlékhely, az új szociális intézmények, ők fogják élvezni a program egyik fő vívmányát, a megnövekedett zöld felületeket. A fejlesztés nem állhat meg, hiszen további 70 házban reménykednek, hogy hozzájuk is eljut ez a hasznos és gyönyörű folyamat, melynek kimondott célja, hogy mind több kerületi lakos az élhető környezet miatt Ferencvárosban maradjon. Dr. Bácskai János köszönetet mondott a kezdetektől az átadásokig tartó rendkívül bonyolult folyamatban közreműködő valamennyi munkatársnak és intézménynek – kiemelve, hogy a negyedszázados városrehabilitáció során a kerületben megforduló tőke kétharmada magántőke volt, melyet a jövőre nézve is biztatónak nevezett.

Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója megemlítette: egy pár évvel ezelőtti szociológiai felmérés szerint a lebontott dzsumbujból – szegregált környezetből – a lakók 60%-a Ferencvárosban került elhelyezésre. Az intézmény nevében örömének és bizakodásának adott hangot, hogy minél tovább otthonra találnak majd a Lenhossék utcai új lakótömb földszintjén kialakított új irodában. Az építészekkel együttműködve sikerült egy olyan, minden korszerű igényt kielégítő irodát létrehozni, ahova a több mint 1400 családsegítésben érintett ügyfél szívesen tér majd be, a FESZGYI munkatársai pedig a legmagasabb színvonalon végezhetik ezután is áldozatos munkájukat.

Az átadó ünnepség a Lenhossék utca 7-9. szám alatti önkormányzati bérlakás-tömb bejárásával zárult, melynek 30-80 négyzetméter alapterületű lakásaiba hamarosan beköltözhetnek az új lakók.