Projekt bemutatása

Bevezető:

A 2007-2013 évek közötti program-időszakban, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I.28.) Kormány rendelet kialakította a peremfeltételeit olyan kiemelt fejlesztési projekteknek, amelyek a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Szociális célú városrehabilitáció címén, pályázati források elnyerését tették lehetővé. (1144/2012. (V.10.) Korm. határozat)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. augusztus 10-én hirdette meg a KMOP-5.1.1/B-12 számú, Szociális Városrehabilitációs pályázatot. A pályázat során benyújtott projektjavaslatokra vonatkozó döntést a Kormány 1649/2012. (XII.19.) sz. határozata rögzítette. A Kormány határozatban a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013-as Akcióterv részeként, 2.810.068.607,- Ft elszámolható közkiadással, 100%-os támogatási aránnyal nevesítésre került a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem” c. részletes projektjavaslat. (a továbbiakban: JAT)

Projekt bemutatása:

Előzmény:

Középső-Ferencváros közel 80 hektáros, 44 tömbnyi városrésze az 1990-es évek elején a főváros legrosszabb fizikai állapotú területei közé tartozott és ennek következtében megindult a veszélyes társadalmi viszonyok kialakulásának folyamata. A fizikai és társadalmi lepusztulás megállítása és a városrész felemelkedése érdekében, 1992-ben a magántőke bevonásával megindúlt városmegújítási akció pillérei: önkormányzati lakóházak felújítása, társasházak felújításának pályázati támogatása, közterületek megújítása, új épületek létesítése. Az eddigi rehabilitáció eredményeképpen a komfort nélküli lakások aránya a területen 61%-ról 16%-ra csökkent és jelenleg már csak 40 lakóépület vár felújításra.
A városrehabilitáció elérkezett a Gát utca menti hét tömbhöz, amely a József Attila Terv térsége. A JAT célterülete a Gát u., Thaly K. u. és Márton u. közti szakasza. Ezen az  akcióterületen az önkormányzat a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. közreműködésével komplex városmegújítást kíván megvalósítani.

A JAT projekt megvalósítása:

A „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem” c. részletes projekt megvalósítását megalapozó Támogatási Szerződés aláírására ünnepélyes keretek között 2013. január 24-én került sor.

A projekt megvalósításának időszaka:  2013. január 24. – 2015. november 30.

A projekt célja:

Átfogó célok:

  • Társadalmi problémák kezelése
  • Történelmi városrészek újjáélesztése
  • Rehabilitációs folyamatok kiterjesztése.

Specifikus célok:

  • A projekt területén élő lakosság életminőségének javítása.
  • A társadalmi szegregáció megszüntetése. Az esélyegyenlőség feltételeinek javítása, kiemelten a gyermekeknél. A hely identitásának erősítése.
  • A családoknak egészséges otthon teremtése
  • Élhető városi környezet kialakítása
  • Az építészeti értékek megőrzése.

A projekt kedvezményezettjei:

Konzorciumvezető:
Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata (Önkormányzat)
Konzorciumi tagok:
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (FESZOFE) és
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Projektmenedzsment:

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (A feladat ellátásával az Önkormányzat 2012. január 31-én kötött megállapodásban bízta meg a FEV IX. Zrt.-t.)

A projekt elemei:

Városi funkció:

Gát utca rehabilitációja:

A Gát utca korszerűsítése, felújítása során a járda és az útpálya felbontására és új pályaszerkezettel, faltól – falig térkő burkolattal történő átépítésére kerül sor a Thaly Kálmán és Márton utca közötti szakaszon. Az egyirányú forgalmi sáv mellett növénykazettákkal határolt párhuzamos parkolás és szélesebb járdák kialakítása szerepel a tervekben. Az útépítés korszerűsítése jelentősebb közmű-beavatkozást nem igényel. A közművek közül a csapadékvíz-elvezetés rendszere kerül módosításra. Az utca vízelvezetését víznyelők biztosítják.

Az utca rekonstrukciójának része a közvilágítás korszerűsítése, a légkábelek földbe helyezése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

Az átépítésre kerülő útszakasz hossza 267 m.

Közösségi funkció:

József Attila Emlékhely:

A Gát u. 3.-ban, ahol József  Attila született, található a róla elnevezett emlékhely, amely a terveknek megfelelően felújításra, bővítésre kerül. A beavatkozás eredményeként megnövekszik a látogató tér, tágasabb, jobban felszerelt épületrész biztosítja az emlékhely működését, kulturális rendezvények megtartását. A korszerűsítés magába foglalja a látogatók és a személyzet számára kialakítandó vizesblokkot, szociális helyiséget. A részleges akadálymentesítés is megvalósul, azaz kaputelefonos (megfelelő magasságban elhelyezett) jelzés után segítséggel az emlékhely kerekesszékkel is megközelíthető. Az épületben a kerekesszék használata teljesen akadálymentes lesz, megfelelő mozgássérült illemhely is kialakításra kerül. Egyéb akadálymentesítése az emlékhelynek (látás, hallás) a kiállítás berendezése kapcsán kerül kialakításra.

Felújított alapterület: 124 m2.

Ferencvárosi Szociális-Közösségi Központ:

A Lenhossék utca 7-9. földszintjén kerül elhelyezésre a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága intézményi keretei között kialakításra kerülő Szociális és Közösségi Központ, amely a szociális városrehabilitációs célterület közvetlen fizikai környezetében kap helyet. Az iroda fejlesztés biztosítja majd a családsegítés és komplex családgondozás központi irányítását és működtetését végző szervezet vezetőinek, a létrehozandó család-mentori rendszer programirodájának, valamint a szintén létrehozandó Tanácsadó Irodának az elhelyezését. Itt kerül kialakításra a képzésekre és továbbképzésekre alkalmas tanácskozó terem és a szociális, karitatív munkához köthető raktár. A Lenhossék 7 sz. alatti épületrészbe került betervezésre mindazon funkció, amelyhez ügyfél forgalom is kapcsolódik. (Ügyfélfogadásra alkalmas tér, asszisztensi pult, vizes blokk, stb.). Az akadálymentesítést lépcsőlifttel oldják meg.

Szociális központ alapterülete: 838 m2. 

Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda:

A FESZOFE irányítása alatt, a Gát u. 25-ben kap helyet a Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda, amely az akcióterület lakosságának munkaerőpiacra jutását elősegítő intézmény lesz.

Munkaerőpiaci Irodaalapterülete: 523 m2.

Lakófunkció:

Önkormányzati lakóépületek felújítása:

A fejlesztés I. ütemében a Gát u. 3. Gát u. 5., Gát u. 20, valamint a Lenhossék u. 7-9. számú épületek komplex megújítására kerül sor. Ez magába foglalja a külső homlokzatok (nyílászárók, tető, porotherm hőszigetelt falazat az új épületrészeknél) lépcsőházak, függőfolyosók felújítását. A lakások energiahatékonyságának javítása érdekében sor kerül hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, gépészeti rekonstrukcióra, a szellőzési rendszer kialakítására.

A lakások összkomfortosítása érdekében új, korszerű alaprajzú lakások kialakítására kerül sor az alapterület megnövelésével, ami a korábbi komfort nélküli – félkomfortos állapothoz képest lehetővé teszi a megfelelő méretű, felszereltségű konyha és a szükséges mellékhelyiségek kialakítását. A közös helyiségek és a lakások új burkolatot kapnak. A fűtést és meleg víz ellátását központi kazán biztosítja. A tetőtér felújításával egyidejűleg a tetőtér beépítésével további lakások kialakítására kerül sor.Az akadálymentesítést az épületek bejáratának OTÉK előírás szerinti átalakítása továbbá a Gát u. 20. és Lenhossék u. 7-9-ben liftek kiépítése biztosítja majd. Belső zöldterületek kerülnek kialakításra, ennek érdekében bizonyos épületrészek elbontására is sor kerül.

134 meglévő bérlakás kerül megújításra, 106 új szociális bérlakás kialakításával.