Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében 2014.05.12-26.

« Vissza a hírekhez

A pedagógusok részére szervezett továbbképzési program olyan pedagógiai szemléletet, elméleti és gyakorlati ismereteket közvetített a gyakorló pedagógusok számára, melynek alkalmazásával elősegíthető a gyermekek – különösen a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek egyéni sajátosságaira alapozott – megfelelő ütemű, folyamatos integrált közegben történő nevelése.

A programban kiemelt figyelmet kaptak az óvoda-iskola átmenet társadalmi összefüggései. Az eltérő kultúrájú, szocio-ökonómiai státuszú családokkal kialakítható viszonyhoz a résztvevők konkrét javaslatokat kaptak, ugyanakkor megismerkedhettek a különbségekből adódó nehézségek magyarázataival, ezzel megkönnyítve az óvodás korú gyerekek beilleszkedését, és képességeiknek megfelelő kibontakozásukat, iskolai elhelyezkedésüket. A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése a 4-8 éves hátrányos helyzetű gyerekek megnyilvánulásainak értő fogadására és szakszerű kezelésére, a játék és a játékos tanulás fogalmának világos elkülönítésére, az óvodapedagógusi és a tanítói hatékonyság és együttműködés növelésére. További cél volt, olyan konkrét tartalmi és módszertani segítség nyújtása a pedagógusoknak, amellyel zökkenő mentesebbé tehetik a gyerekek iskolába történő beilleszkedését, az iskolai tevékenységek megkezdését.