Köszöntő

Üdvözöljük a József Attila Terv I. ütem” projekt  honlapján!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban – József Attila Terv I. ütem”, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 kódszámú kiemelt projekt pályázat Támogatási Szerződése 2013. január 24-én aláírásra került.

A Támogatási Szerződés megkötésével folytatódhat Középső-Ferencvárosban az 1992-ben megindult városmegújítási folyamat, amelynek eddigi eredményeként a közel 80 hektáros, 44 tömbnyi városrészben a komfort nélküli lakások aránya 61%-ról 16%-ra csökkent és jelenleg már csak 40 lakóépület vár felújításra.

A városrehabilitáció elérkezett a Gát utca menti hét tömbhöz, amely a József Attila Terv térsége. A JAT célterülete a Gát u., Thaly K. u. és Márton u. közötti szakasza. Ezen az  akcióterületen a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint konzorcium vezető a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (FESZOFE) és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI), mint konzorciumi tagok bevonásával, a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. közreműködésével komplex városmegújítást kíván megvalósítani.

A megújítás célja a társadalmi problémák kezelése, a történelmi városrészek újjáélesztése, a rehabilitációs folyamatok kiterjesztése oly módon, hogy a program megvalósításának eredményeképpen a projekt területén élő lakosság életminősége javulhasson, a társadalmi szegregáció megszűnjön.

Mindezek érdekében a program specifikus céljai:

  • Az esélyegyenlőség feltételeinek javítása, kiemelten a gyermekeknél.
  • A hely identitásának erősítése.
  • A családoknak egészséges otthon teremtése
  • Élhető városi környezet kialakítása
  • Az építészeti értékek megőrzése.