Leövey Gimnázium mini-projektje (TK-2014/06)

« Vissza a hírekhez

A projekt keretében 2014. szeptember 05.-én megvalósuló szentendrei kiránduláson az érintett 66 diák az aktív részvétel, a tapasztalati tanulás útján szerzett élményekkel gazdagodva a tananyag vizuális és élmény alapú kiegészítésében részesülhetett. A csoportba került hátrányos helyzetű diákjaink közül többeknek nincs lehetősége elhagyni szűkebb lakóhelyét, így a megvalósítás által látókörük nem csak bővült, hanem élményeiket átadhatják a családban, a szűkebb környezetükben is. A projekt kapcsán a tanulási folyamat kiegészítésére törekedtünk, ám ehhez jó alapot szolgáltatott a tanórán kívüli kulturális és hagyományőrző projekt, mely a diákcsoportot outdoor módszerekkel kovácsolhatta össze.

2014. szeptember 13.-án a Fővárosi Állatkertben tett látogatás elősegítette a környezeti nevelés tanórán kívüli eszközökkel való megvalósítását. A diákok számára kézzelfoghatóvá tette az állatvilág, az ember és környezetének viszonyát, bepillantást engedett az ember felelősségébe a környezet és az ökológia védelmében. A projekt testközeli élmények megtapasztalására, majd utólagos feldolgozására adott lehetőséget. A látogatás lehetőséget adott arra is, hogy a célterületen élő diákokat összekovácsolja, és ez által ne csak egyéni, hanem csoportkohéziós folyamatok is megvalósulhassanak.

2014. október 01.-én hagyományápoló és környezettudatos foglalkozáson vehettek részt a diákok a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, a mezőgazdaság történetét kezdetektől napjainkig áttekintő kiállításán. A projekt legfontosabb hozadéka, hogy a fiatal generációt ráébresztette a természethez való viszonyának fontosságára, a gépesítéssel kapcsolatos társadalmi és technikai fejlődésre, ennek a kettősségnek a különös és instabil voltára. A kiállításon bepillantást nyerhettek kultúránk és történelmünk jelentős eseményeibe a környezettel összefüggésben. A Múzeum helyszíne és környezete lehetőséget biztosított arra is, hogy a csoportnak a tágabb környezetre való kitekintése is megvalósuljon.

2014. október 17.-én az ember és környezete, az ember szerepe és ökológiai lábnyoma témába szervesen kapcsolódott a projekt következő állomása, a Magyar Természettudományi Múzeumban. A diákok két kiscsoportos készség- és képességfejlesztő foglalkozáson vehettek részt a Természetbúvár-teremben, valamint „Az ember evolúciója” kiállításon, ahol testközelből tapasztalhatták meg az ember szerepvállalását a természet védelmével, megőrzésével kapcsolatban, felelősségvállalásunk jelentőségét környezetünkért és a jövőnkért.

2014. november 14.-én a projekt egyik legsajátosabb, legmegfoghatatlanabb állomása a Láthatatlan Kiállításon való részvétel volt. Ezen a kiállításon tényleg az aktív tapasztaláson van a hangsúly, és ez alól senki sem lehet kivétel. A közösségépítés nem hagyományos volta valósult meg a csoportonként 2 órás időtartam alatt, amelyben a kis létszámú csapatoknak teljesen egymásra, és vezetőjükre kellett hagyatkoznia. A bizalom kiépülése nagy szerepet játszott az első sokkoló pillanatok után, amely a látás, mindennapi világunk egyik fő érzékszervi tapasztalásának megszűnése után szinte tapintható volt. Az emberi kapcsolatok fontossága, a mindennapi élet átértékelése, az empátia, az intuíció, a tisztelet, a szeretet érzései mellett a diákok kíváncsisága, a másság megtapasztalása, és elfogadása, nem pedig a félelem, sajnálat, értetlenség és a tapasztalat hiánya jelent meg. Minden jelenlévő egybehangzóan pozitívnak értékelte a látogatást, és az aktív tapasztalatszerzést, amely a nonformális tanulás nem mindennapi élményét tette lehetővé.

2014. december 02.-án a Paksi Atomerőmű Látogató Központ felkeresése nem csak tanulási célokat szolgált. A diákok számára sokszor megfoghatatlan, ám a mindennapi életünk részét képező atomenergia fogalmának személyes, ember- és természetközpontú megvilágításba helyezése volt a cél. Az atomenergia voltának szakszerű bemutatása mellett az atomerőmű bejárása, a reaktor felépítése, az ott folyó munka közelebb hozta a diákoknak az oly távolinak tűnő atomenergia felhasználást és kutatást. A radioaktív sugárzás hatásait az emberi szervezetre és a szerves molekulákra bemutató tárlat ismét csak az ember felelősségét és tudatosságának fontosságát hivatott szemléltetni a természeti és társadalmi értékeket felszínre hozó, azt tudatosítani szándékozó projekt utolsó állomásaként. A kiállítás részét képező kitekintés az atomerőművek országonkénti eloszlására, interaktív módon szemléltette a mikro- és makrokörnyezeti struktúrát, előidézve ezzel a résztvevő diákok látókörének bővülését is.