PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A „JAT-MINI-PROJEKT, KCE 2014/3” PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN

« Vissza a hírekhez

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata pályázatot hirdet a „Szociális város-
rehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem” (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003) keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására. Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:

  • az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
  • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);
  • munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
  • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
  • integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;
    alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
  • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 10.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja megkötött támogatási szerződés esetén legkorábban: 2015. január 01., záró időpontja legkésőbb: 2015. február 17. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

Kérjük, hogy a www.ferencvaros.hu weboldalt a pályázat benyújtásáig rendszeresen figyeljék az esetlegesen megjelenő pályázati közlemények miatt.

Részletek megtekintéséhez látogasson el a http://www.ferencvaros.hu/index0.php?
name=palyazat_141110_PalyJAT linkre.