Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem” c. európai uniós projekt keretében „mini-projektek” támogatására pályázatot hirdet az alábbi 5 témában:

A. a lakosság egészségvédelmét célzó “Egészségfejlesztés és drogprevenciós pályázati program”

B. tanórán kívüli iskolai idő hasznos eltöltését célzó “Tanórán kívüli iskolai programok”

C. a szabadidő hasznos eltöltését célzó “Szabadidős és sportprogramok, táborok”, valamint a

D. közösségfejlesztést és környezeti nevelést célzó “Közösségfejlesztő civil és egyházi programok”

E. “József Attila a szomszédom” program

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. április 18.

Pályázhatnak: Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a IX. kerület lakosságával kapcsolatban vannak (a kerületben bármilyen módon jelen vannak), vagy a kerületben a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

A részletes pályázati útmutató és dokumentáció elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata www.ferencvaros.hu honlapján.

„A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

A Hirdetmény és a Pályázati útmutató letöltése

TÁJÉKOZTATÁS A „MINI-PROJEKT” PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN

A KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 Szociális város-rehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem keretében meghirdetésre került „Mini-projekt” pályázati eljárások nyerteseivel a Támogatási Szerződéseket sajnálatosan nem állt módunkban megkötni. Az erről szóló hivatalos tájékoztatás 2014. március 24-én került kiküldésre a Címzettek részére.

Fentiek oka, hogy a Közreműködő Szervezet által időközben módosított pályázati szabályrendszer olyan mértékű változásokat tartalmazott, amely nem tette lehetővé a nyertes pályázatok által megvalósítandó tevékenységek jelentős részének az elszámolását, valamint a szakmai programok megvalósítását.

A „Mini-projekt” pályázatok módosított pályázati feltételekkel ismételten meghirdetésre kerülnek, melyek a www.ferencvaros.hu oldalon hamarosan elérhetőek lesznek.

Pályázatok benyújtására az alábbi 5 témában lesz lehetőség:

  • a lakosság egészségvédelmét célzó “Egészségfejlesztési és drogprevenciós pályázati programok”
  • a tanórán kívüli iskolai idő hasznos eltöltését célzó “Tanórán kívüli iskolai programok”
  • a célterület hátrányos helyzetű gyermekei szabadidejének hasznos eltöltését célzó “Szabadidős és sportprogramok, táborok”
  • a közösségfejlesztést és környezeti nevelést célzó “Közösségfejlesztő civil és egyházi programok”
  • a helyi identitás erősítését célzó, a József Attila Emlékhelyhez kapcsolódó “József Attila a szomszédom” program

A projekteket a Címzetteknek 2014. június 16. és 2014. december 16. közötti időszakban van lehetőségük megvalósítani.

A pályázatok benyújtásának határideje 2014. április 18.